Leśny Kolektyw

Inicjatywy

Twoja inicjatywa potrzebuje wsparcia? Interesuje Cię działalność w zakresie ochrony lasów? Napisz do nas: projekty@lesnykolektyw.pl
Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

hello@lesnykolektyw.pl

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem.

(647) 395-6581
Call Us. This is the general phone line.
Sed ut perspiciatis...

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis

Inicjatywa Dzikie Karpaty

Inicjatywa Dzikie Karpaty to oddolny ruch społeczny, który powstał w 2018 roku. Inicjatywa jest niezależna, apolityczna i otwarta – każdy może się włączyć w nasze działania. Nasze działania opierają się na nieodpłatnej pracy w ramach dobrowolnego zaangażowania społecznego. Jesteśmy bardzo zróżnicowaną grupą, mamy różne zawody i doświadczenia, pochodzimy z różnych rejonów Polski, także z Karpat. Organizujemy patrole leśne, spacery przyrodnicze, spotkania edukacyjne, akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa.

 

Domagamy się realizacji trzech postulatów:

1. Ochrona Puszczy Karpackiej – najcenniejszych lasów górskich w Polsce

2. Ograniczenie polowań w Puszczy Karpackiej

3. Mieszkańcy są ważni – ochrona przyrody i solidarność między ludźmi

Misja

Działamy na rzecz ocalenia puszczy karpackiej, której wyjątkowa wartość jest zagrożona przez gospodarkę leśną i łowiecką. W tym celu przeciwstawiamy się eksploatacyjnej logice gospodarczej, monitorujemy prace leśne i budujemy świadomość społeczną dotyczącą przyrodniczej wagi tego starego, dzikiego lasu górskiego. Walczymy o dostęp i o prawo do lasu dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Kanały społecznościowe:

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Lasów i Zwierząt "Duchy Lasu"

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Lasów i Zwierząt „Duchy Lasu” jest organizacją non-profit powołaną na rzecz ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

Misja

Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz, ekologii, ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych, oraz ochrony dzikich zwierząt i ich naturalnych siedlisk.

Kanały społecznościowe:

Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy

Nasza inicjatywa powstała jako odpowiedź na coraz bardziej intensywne wycinki lasów w okolicy Kleszczowa koło Krakowa. Skupia lokalnych mieszkańców oraz miłośników przyrody z pobliskiego Krakowa i okolic.

Nasze działania koncentrują się na:

  • ustanowieniu zasadnych form ochrony dla cennych kompleksów leśnych – ta forma działania wymaga inwentaryzacji przyrodniczych oraz ekspertyz naukowych, które realizujemy w oparciu o wsparcie pro bono. Złożyliśmy wnioski o drzewa pomnikowe, wniosek o ustanowienie rezerwatu oraz wniosek o ustanowienie użytku ekologicznego.
  • podkreślaniu społecznej roli lasów podmiejskich oraz edukacji przyrodniczej – organizacja wydarzeń integrujących lokalną społeczność oraz miłośników natury, np. kolędowanie pod bukami, nagrywanie filmu przyrodniczego z udziałem miejscowej społeczności, spacer w lesie połączony z recytacją wiersza ‘Requiem dla Lasu Zabierzowskiego’.
  • naświetlaniu problemu gospodarki leśnej nie uwzględniającej potrzeb lokalnej społeczności, a także wymogów ochrony przyrody – kontakty z mediami, petycje
  • wypracowaniu form dialogu społecznego służącego porozumieniu z Lasami Państwowymi w zakresie gospodarki leśnej prowadzonej w lokalnych lasach.

Misja

Jako lokalna społeczność chcemy mieć realny wpływ na sposoby realizacji gospodarki leśnej w lasach otaczających Kleszczów . Dążymy do poszanowania społecznych, krajobrazowych i przyrodniczych funkcji lasu oraz faktycznej ochrony cennego dziedzictwa.

Strona internetowa:

www.ratujmy.org.pl/wawozy

Petycja:

https://www.petycjeonline.com/rezerwat_pod_krakowem

Kanały społecznościowe:

Ratujmy Las Mokrzański

Czworo aktywistów z Wrocławia; 1500 followersów profilu; sojusz aktywistów i lokalnej Społeczności.

Misja

Zatrzymanie rabunkowej gospodarki Lasów Państwowych. Krzewienie kultury użytkowania Lasu, budowanie wokół niego społeczności i edukacja.

PETYCJA:

https://naszademokracja.pl/petitions/ratujmy-las-mokrzanski 

Kanały społecznościowe:

Chronimy Lasy Sobiborskie

Lasy Sobiborskie znajdujące się na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Doliny Środkowego Bugu to obszar bliski naszemu sercu – to stamtąd jesteśmy i to tam po raz pierwszy zobaczyliśmy jakim cudem jest las. To właśnie ten las wykształcił w nas wrażliwość na piękno otaczającej nas natury. Wędrówki po okolicy pozwoliły nam na obserwację zagrożonych gatunków biocenozy oraz ciekawych form abiotycznych – a to potwierdziło tylko potrzebę jak najlepszej ochrony tego miejsca. Pomimo licznych form ochrony przyrody tam funkcjonujących, mamy wrażenie, że niezwykłe dziedzictwo przyrodnicze tych lasów jest coraz częściej narażone na działalność ludzką. Inicjatywa Chronimy Lasy Sobiborskie powstała po to, aby chronić, podziwiać i dowiadywać się jak najwięcej o naszym lesie.

Misja

Chronimy to co cenne, czyli las i wszystko wokół niego. Robimy to dzięki wiedzy zdobytej podczas leśnych wędrówek i rozmów.

Obszar Natura 2000 Warmińskie Buczyny

Jesteśmy grupą sąsiadów skupionych wobec Stowarzyszenia Ręką Dzieło i zależy nam na ocaleniu resztek buczyn wokół rezerwatu Kamienna Góra.

Kanały społecznościowe:

Inicjatywa w ramach stowarzyszenia Nasza Ziemia

Chcemy ustanowić małą formę ochrony przyrody. Złożyliśmy wstępny wniosek o użytek ekologiczny- Śródleśne podmokłe łąki wraz z otuliną. Obecnie zmieniamy na zespół przyrodniczo- krajobrazowy i ustalamy granice większego obszaru.

Misja

1. Jesteśmy po inwentaryzacji przyrodniczej. Obecnie przygotowujemy dla RM uchwałę ustanawiająca formę ochrony przyrody na terenach, które już kilkadziesiąt lat temu w opracowaniach ekofizjograficznych i innych były proponowane do objęcia ochroną. W ten sposób chcemy zachować ponadprzeciętne walory obszaru.

2. Po nieskutecznym wnioskowaniu do nadleśnictwa o zmniejszenie intensywności gospodarki leśnej w lasach ochronnych( w miastach) przygotowujemy wniosek o objęcie lasu kategorią HCVF6. Chcemy przekonać naszych leśników, że lasy HCVF 6 to nie tylko tereny wokół kapliczek i miejsc pamięci o wymiarach 60 na 60 metrów, bo tak oni to rozumieją. Będziemy budować poparcie dla tej inicjatywy.

Prywatna osoba dążąca do przekonania nadleśnictwa do zmniejszenia pozyskania drewna w Puszczy Zielonce.

Misja

Misją jest ochrona przyrody i społecznych funkcji lasu.

(Visited 185 times, 1 visits today)